Osobą odpowiedzialna za zgłoszenia wystawców jest Katarzyna Kaczmarska

tel: +48 22 225 01 11
e-mail: biuro@wig.waw.pl